Maart

7 maart

Himalaya in het Westland

Bloemkool eens helemaal anders? Combineer eens met brie en tahoon! Tahoon? Ja, de kiem van een boom die in de Himalaya voorkomt. De smaak is een beetje nootachtig, met een zweem van truffel. En je hoeft er niet voor naar Nepal: tahoon komt gewoon uit het Westland.

Het recept komt van de website van tuinbouwbedrijf Koppert Cress in Monster, dat gespecialiseerd is in ‘cressen’, zaailingen van planten. Chefkoks gebruiken deze ‘minigroenten’ graag voor hun culinaire creaties. Het bedrijf won de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting en ging op 7 maart bij Koppert Cress op werkbezoek. Zij woonde één van de smaaklessen bij die het bedrijf wekelijks geeft aan leerlingen van basisscholen. Ook kreeg zij een rondleiding, waarbij directeur Rob Baan een toelichting gaf op verschillende eetbare bloemen en planten.

Koppert Cress werkt vanuit de overtuiging dat voeding de basis is van gezondheid. Tamara de Weijer, voorzitter van Vereniging Arts & Voeding, was ook aanwezig op 7 maart. “Ik zie zoveel mensen in mijn spreekkamer die veel meer geholpen zouden zijn met een bezoek aan de groenteboer dan aan de apotheek. Mensen krijgen op steeds jongere leeftijd diabetes. Dan ben je soms al vanaf je 28ste een leven lang aan de insuline. Terwijl je dat kunt voorkomen door gezonder te eten.”

© ANP - Jerry Lampen

8 maart

Alleenstaande moeders

Nederland telt 550.000 éénoudergezinnen. Bij 85 procent daarvan is die ouder de moeder. Op 8 maart – Internationale Vrouwendag – ging Hare Majesteit Koningin Máxima op bezoek bij Stichting Single SuperMom in Amsterdam. De stichting zet zich in voor alleenstaande moeders en organiseert onder andere online trainingen die de vrouwen helpt zichzelf te redden en hun economische positie te versterken. Onderwerpen als het vinden van werk, omgang met de ex-partner en het alleen opvoeden van kinderen komen daarin aan bod. De Koningin gaf het startsein voor de trainingen en sprak met alleenstaande moeders, medewerkers en vrijwilligers.

Caroline Fehring is ervaringsdeskundige. Zij is single mom van twee zoontjes en werkt sinds 2016 bij Single SuperMom. “Veel alleenstaande moeders zijn hun energie kwijtgeraakt door alle financiële en psychische hobbels die ze hebben moeten nemen. Wij leren hun weer te dromen en hun doelen te verwezenlijken. We willen laten zien dat je je ook kunt redden zonder een man. In sommige situaties is de vader uit beeld en stimuleren we de moeders uit te gaan van hun eigen kunnen. Aan de andere kant hebben we totaal geen antipapabeleid. We organiseren elk jaar een speciale vaderdag. Het belang van de kinderen vinden we heel belangrijk. Een kind houdt van mama èn van papa.”

© Hollandse Hoogte - Frank van Beek

9 maart

Lerende leerkrachten

Katholieke basisschool Sinte Maerte in Breda streeft niet alleen naar het beste onderwijs voor haar 650 leerlingen, maar neemt ook de opleiding en de ontwikkeling van haar leerkrachten uiterst serieus. Sinte Maerte is een zogenoemde ‘keurmerk opleidingsschool’. Dat betekent dat ze nauw samenwerkt met de Pabo (Avans Hogeschool) en bijzondere aandacht besteedt aan het opleiden van toekomstige meesters en juffen. Van de opleiding tot leerkracht vindt 40% plaats op de basisschool zelf. De school heeft twee stagecoaches om studenten te helpen. Jonge leerkrachten kunnen extra scholing volgen op de hogeschool en ook ervaren leerkrachten krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de begeleiding van kinderen met taalachterstand of van kinderen die hoogbegaafd zijn.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ging op 9 maart op werkbezoek bij Sinte Maerte om hier meer over te horen. Hij sprak met beginnende en ervaren leerkrachten, begeleiders en docenten van de hogeschool over thema’s als motivatie voor het onderwijs, werkdruk, de samenwerking tussen basisschool en Pabo en het inspelen op kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Directeur Paul Kerkhofs: “De Koning is een man van weinig afstand; je voelt je gelijk op je gemak. Onderwijs in deze tijd is echt topsport en dan is een bezoek van de Koning een kroon op het werk.”

© ANP - Koen van Weel

10 maart

Samen klussen

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Elke jaar melden duizenden maatschappelijke organisaties een klus aan bij het Oranje Fonds: vaak werk dat is blijven liggen en dat het beste samen met anderen aangepakt kan worden. Vervolgens kunnen groepjes collega’s, vrienden, buurtbewoners of teamgenoten een leuk karwei uitkiezen dat ze samen willen klaren. Aan de editie 2017 van NLdoet deden 350.000 vrijwilligers mee. Onder hen waren ook Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. Zij klusten op 10 maart in Buurttuin Breda, in de wijk Hoge Vucht. Daar hielpen ze bij het opknappen van de tuin na het winterseizoen en met schoonmaak- en schilderwerk. De tuin wordt beheerd door omwonenden en is erg geliefd bij de bewoners van het naastgelegen verzorgingshuis en de kinderen van de kinderopvang in de wijk.

Vrijwilligster Elleke Thomassen wijdde zich samen met de Koningin aan het verpotten van geraniums en was blij met de extra handen. “Het is leuk om te zien hoe het Koningspaar zich uitslooft.” In opperbeste stemming speculeerden sommige aanwezigen op een passende krantenkop. Misschien ‘Máxima zet de bloemetjes buiten?’. De Koningin kon er hartelijk om lachen. De Koning was ondertussen samen met andere vrijwilligers in de weer met het verplaatsen van betonblokken voor de fundering van een kas in de tuin. Al zwoegend lieten zij zich zelfs niet weerhouden door een lekke band van de kruiwagen.

© ANP - Lex van Lieshout

Informatie over de formatie

Op 15 maart vonden verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Daarna nam de nieuw gekozen Tweede Kamer het voortouw in het proces om een nieuw kabinet te formeren.

De Koning werd als staatshoofd en lid van de regering regelmatig geïnformeerd over het verloop van de formatie door de voorzitter van de Tweede Kamer, de informateurs en de formateur. Dit is in lijn met het rapport van de Commissie Bovend’Eert, die in opdracht van de Tweede Kamer de kabinetsformatie van 2012 evalueerde. Ook ontving de Koning de voorzitter van de Eerste Kamer en de vicepresident van de Raad van State twee keer om zich te laten informeren over de politieke actualiteit. Tijdens de zeven maanden durende kabinetsformatie is de Koning in totaal 22 keer geïnformeerd over de stand van zaken. De beëdiging van de nieuwe ministers en staatssecretarissen vond plaats op 26 oktober.

© ANP - Frank van Beek

22 maart

Muziekles voor alle kinderen

Muziekles voor alle kinderen op de basisschool, niet zo nu en dan een keertje, maar structureel. Dat is het doel van Meer Muziek in de Klas, waarin het onderwijsveld, de overheid, de publieke omroep, bedrijven en fondsen samenwerken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Meer Muziek in de Klas. Zij ontving op 22 maart op Paleis Noordeinde tweehonderd leerkrachten, schoolleiders en bestuurders uit het hele land voor een symposium gewijd aan de vraag hoe muziekonderwijs op de basisschool geïntroduceerd en verankerd kan worden.

Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam trakteerde de deelnemers op een minicollege over de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein. Hij is groot voorstander van meer muziekonderwijs. “Onderzoek heeft aangetoond dat bij kinderen die musiceren de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum, groter wordt. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk belangrijk voor de sociale cognitie. Empathie dus.”

Daarna praatten de deelnemers in groepen verder over concrete acties die op korte termijn kunnen leiden tot meer muziek in de klas. De Koningin vatte de essentie van het symposium als volgt samen: “Muziek verdient een plek in ieders leven, waar je ook woont in Nederland. En daar kun je niet jong genoeg mee beginnen.”

© Hollandse Hoogte

22 maart

Chapeaux!

In Museum Paleis Het Loo opende Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix op 22 maart de tentoonstelling ‘Chapeaux!’ met ruim honderd hoeden die zij heeft gedragen tijdens haar regeerperiode van 33 jaar. De gelegenheden waarbij zij de hoeden droeg varieerden van Prinsjesdag tot Koninginnedag en van staatsbezoeken tot streekbezoeken.

Ineke Sluiter (hoogleraar Griekse letterkunde aan de Universiteit Leiden) gaf ter gelegenheid van de opening een verhandeling over de betekenis van de hoed, onder de titel Communiceren met hoeden. Zij liet aan de hand van beelden uit de regeerperiode van Koningin Beatrix zien dat het dragen of niet dragen van een hoed door de Koningin altijd functioneel is en betekenis heeft. De keuze voor een hoed houdt verband met de specifieke gelegenheid en met de rol die zij op dat moment vervult. Bij officiële gelegenheden is de hoed een signaal dat zij ‘in functie’ aanwezig is. Maar er zijn ook situaties waarin de Koningin juist geen hoed draagt, zoals wanneer zij een troostende rol vervult na een  rampzalige gebeurtenis als de Bijlmerramp. In de woorden van Ineke Sluiter: “Er moet iemand zijn die symbolisch namens ons allemaal meeleeft, die de emoties van een gemeenschap uitvergroot, personaliseert en ten tonele voert. In een monarchie is dat de Koning. De Koningin staat hier namens iedereen die meeleeft bij deze gebeurtenissen. Dit is niet ‘maar een rol’; dit is evident oprecht en cruciaal. En er past geen hoed bij.

© ANP - Piroschka van de Wouw

23 maart

Veilig met ICT

ICT-systemen regelen ons leven. Energiecentrales, ziekenhuizen, sluizen en bruggen draaien erop. Onze communicatie met anderen is ervan afhankelijk. En in ons huis komen steeds meer ‘slimme’ apparaten die via ICT met elkaar verbonden zijn. De mogelijkheden lijken onbegrensd, maar ICT kent ook risico’s: cyberaanvallen, inbreuken op onze privacy en misbruik van kwetsbare mensen via het internet.

In The Hague Security Delta (HSD) hebben zo’n tweehonderd bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun krachten gebundeld om de veiligheid van onze digitale samenleving te versterken. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ging op 23 maart op werkbezoek bij de campus van de HSD om meer te horen over de nieuwste ontwikkelingen. Hij maakte onder meer kennis met SAM, een robot die surveilleert in de Rotterdamse haven. Ook Sweetie 2.0 had een plek in het programma. Zij is een chatrobot die door Terre des Hommes wordt ingezet om misbruik van kinderen via webcamseks tegen te gaan.

Annemarie Zielstra van TNO praatte de Koning bij over de ontwikkeling van een nationaal ‘testbed’ dat ons weerbaarder moet maken tegen hackers en cybercriminelen. Met deze innovatie kunnen digitale voorzieningen worden getest en kunnen zwakke plekken tijdig worden opgespoord en verholpen. Nederland loopt hiermee voorop in Europa. Annemarie Zielstra: “Het is essentieel dat we onze kwetsbaarheden beter leren kennen en investeren in applicaties die ons beschermen. Daarin slagen we alleen als overheden, bedrijven en kennisinstellingen nauw samenwerken.”

© Hollandse Hoogte - Wiebe Kiestra

27 - 28 maart

Band met Argentinië

President Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada brachten 27 en 28 maart een staatsbezoek aan Nederland, op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. Argentinië manifesteert zich als een constructieve partner op het Zuid-Amerikaanse continent waarmee Nederland graag samenwerkt. Onze landen trekken samen op bij het verdedigen van de internationale rechtsorde en hebben een hechte economische en culturele relatie. Al die aspecten kwamen tijdens het staatsbezoek aan bod.

De president bezocht het Anne Frank Huis, dat samenwerkt met het ‘Centro Ana Frank Argentina’ in Buenos Aires aan educatie van jongeren in de strijd tegen discriminatie. Ook bezocht hij het Internationaal Strafhof en de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Samen met de Koning en Koningin gingen de president en zijn vrouw naar de haven van Rotterdam. Tijdens een boottocht kregen zij uitleg over de logistieke innovaties die in de haven worden toegepast.

© ANP - Patrick van Katwijk

Argentinië heeft een beladen geschiedenis. De Koning ging daar tijdens het staatsbanket expliciet op in: “Wij dragen de geschiedenis met ons mee, ieder op zijn eigen wijze. Zovelen voelen nog dagelijks de littekens die zijn ontstaan in tijden van dictatuur en terreur. In Uw land is die bittere tijd nog niet zo lang voorbij. Slechts één generatie terug werden duizenden het slachtoffer van vervolging en geweld en werden mensenrechten met voeten getreden. De les van deze grimmige jaren was duidelijk: nunca más.”

© ANP - Robin van Lonkhuijsen

29 maart

Talentfabriek

Talentfabriek010 is een sociale onderneming die Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans biedt om nieuwe vaardigheden op te doen en zo aan de slag te komen. De onderneming heeft onder meer een naaiatelier, een was- en strijkvoorziening en een stadsboerderij met theehuis, gelegen op een voormalig schooltuinencomplex in het Schiebroekse Park. Op 29 maart ging Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander hier op werkbezoek. Hij sprak met de initiatiefnemers over de werkwijze van Talentfabriek010 en met deelnemers over hun ervaringen en plannen voor de toekomst.

Sociaal ondernemer Mireille van den Berg is initiatiefnemer van Talentfabriek010 en is trots op alles wat is opgebouwd. “Onze doelstelling is om mensen die lang in de bijstand zitten en sociaal geïsoleerd zijn een plek te bieden waar ze weer mensen ontmoeten, uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen en ambitie te krijgen, zodat ze weer doelen voor de toekomst hebben. Mensen kunnen bij ons een vak leren, arbeidsvaardigheden opdoen en een opleiding volgen. Wij hebben mensen die aangeven dat ze soms tien jaar lang alleen thuis zaten en het huis niet uitkwamen voor iets anders dan boodschappen. Wij zijn voor hen een plek waar ze zich gewaardeerd voelen en aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken.”

Talentfabriek010 neemt deel aan het Oranje Fonds Groeiprogramma. Dit programma ondersteunt maatschappelijke organisaties die hun lokale initiatief willen laten groeien.

© ANP - Marco de Swart