Augustus

22 augustus

De deur staat open

Als je geen of nauwelijks familie of vrienden hebt en ook geen contact met hulpverleners, dan is een inloophuis vaak de laatste veilige haven. Hier staat de deur open voor mensen in sociale nood: verslaafden, dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen, mensen in grote armoede, eenzame ouderen en vluchtelingen. Zij vinden er een luisterend oor, aandacht, acceptatie, advies en een bemoedigend woord. Een van de tweehonderd inloophuizen die Nederland telt, is het interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof in Delft. Hare Majesteit Koningin Máxima ging hier op 22 augustus op bezoek om met bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te praten over hun ervaringen.

De Jessehof wordt gefinancierd door het Kansfonds, dat in 2017 zestig jaar bestond. Ter gelegenheid daarvan vond een bijeenkomst met relaties plaats, die de Koningin bijwoonde. Het fonds steunt ruim 500 projecten per jaar voor kwetsbare groepen als zwerfjongeren, kinderen in armoede en eenzame ouderen. Henriëtte Hulsebosch, directeur van Kansfonds: “Er wordt onderschat wat een kop koffie betekent voor iemand die nauwelijks meer contacten heeft. Het is zo belangrijk dat er een plek is waar je mag zijn wie je bent en waar niets hoeft.”

© ANP - Robin van Lonkhuijsen

24 augustus

650 jaar zorgverlening op dezelfde plek

In 1367 werd in Utrecht een klein opvanghuis voor pelgrims en daklozen gesticht: het Bartholomeus Gasthuis. Zeshonderdvijftig jaar later bestaat het gasthuis nog steeds, als kleinschalig verpleeghuis en woonzorgcentrum voor ouderen. Hare Majesteit Koningin Máxima vierde dit indrukwekkende jubileum mee op 24 augustus. Zij ontmoette bewoners, medewerkers en vrijwilligers en kreeg een uitgebreide rondleiding door het gebouw. Het Bartholomeus Gasthuis stelt zich zoveel mogelijk open voor de buurt. Buurtbewoners zijn welkom om gebruik te maken van de brasserie, winkel, fitness en kapper en om mee te doen aan het activiteitenprogramma.

Bestuurder Willy van Egdom leidde de Koningin rod. “We vieren 650 jaar zorg aan kwetsbare mensen op dezelfde plek. Die zorg begon met mensen onderdak te geven, te voeden en te troosten. Dat is nog steeds de kern van onze huidige zorg. Nabuurschap is altijd onlosmakelijk verbonden geweest aan dit huis. Toen we in 2007 gingen verbouwen en de omslag naar zware zorg maakten, hebben we bewust opnieuw voor die oorspronkelijke doelstelling gekozen. We willen een huis voor de stad zijn. Door onze locatie blijven we altijd klein en iedereen moet echt de handen uit de mouwen steken om de boel draaiend te houden. We blijven vernieuwen om de ouderenzorg op deze plek toekomstbestendig te maken.”

De Koningin plaatste een speciale wens in de digitale wensboom van het gasthuis. “Ieder mens is goede zorg waard. Ik hoop dat Bartholomeus zijn prachtige werk nog lang mag voortzetten!”

© ANP - Robin Utrecht