Selectie werkzaamheden

Januari Mei September
Februari Juni Oktober
Maart Juli November
April Augustus December

Ten geleide

Midden in de zomer van 2016 openden Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement hun deuren voor het publiek. Het was voor het eerst dat een grote groep bezoekers de gelegenheid kreeg uitgebreid rond te kijken op de plekken waar de rest van het jaar de hoforganisatie in vol bedrijf is.
Ruim twintigduizend belangstellenden grepen deze gelegenheid aan en genoten van de paarden, de koetsen en de werk- en ontvangstruimten in het Paleis. De reacties waren zo positief, dat Zijne Majesteit de Koning besloot ook in 2017 de Koninklijke Stallen en het Paleis een aantal zomerdagen open te stellen.

Vijf jaar SchuldHulpMaatje. Tien jaar Leerorkest. Vijftien jaar Dutch Design Week. Dertig jaar landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel. Vijftig jaar Jostiband. Zestig jaar NOS-Journaal. Zeventig jaar COC. Negentig jaar buurthuis De Mussen. Honderd jaar Schiphol. Tweehonderdvijftig jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Vierhonderd jaar Vopak. Vijfhonderd jaar Jeroen Bosch. Het zijn slechts twaalf voorbeelden van bijzondere mijlpalen die in 2016 werden gevierd in aanwezigheid van een Lid van het Koninklijk Huis.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten in 2016 Staatsbezoeken aan Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. Een inkomend Staatsbezoek was er ook, van het Belgische Koningspaar. In de eerste helft van 2016 bekleedde ons land het voorzitterschap van de Raad van Ministers van de Europese Unie. In dat kader sprak de Koning op 25 mei het Europees Parlement in Brussel toe.

Veel aandacht in 2016 kregen de prestaties van de Nederlandse sporters tijdens de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. De Koning en Koningin en hun drie dochters moedigden TeamNL aan. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet woonde een groot deel van de Paralympische Spelen bij.

Dit Jaaroverzicht beschrijft in totaal honderd geselecteerde bezoeken en evenementen, aangevuld met andere informatie over de activiteiten van met name de Koning, de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Het Jaaroverzicht wil een indruk geven van de reikwijdte en inhoud van hun werk voor Nederland en van de bijzondere betekenis van de door hen bezochte mensen en organisaties.


Jan Versteeg
Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning

© ANP, foto: Remko de Waal

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Op foto's, video's, infographics of andere vormen van beeld is de CCO-verklaring niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om het beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat het wel is toegestaan.