December

6 december

Precisiewerk

Uiterste precisie, technisch vakmanschap en creativiteit. Die vaardigheden en eigenschappen staan centraal in de opleiding tot Research  Instrumentmaker aan de Leidse instrumentmakers School. Deze mbo-vakschool is in 1901 opgericht door de Leidse hoogleraar en Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes, omdat hij behoefte had aan vakmensen die nauwkeurige instrumenten voor natuurkundig onderzoek konden ontwikkelen en maken. Tegenwoordig voorziet de school nog steeds in een grote behoefte: wie de opleiding met succes afrondt, vindt zonder moeite een baan in Nederland of daarbuiten.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende op 6 december een nieuwe vleugel van de school. De capaciteit is daarmee gegroeid naar een maximumaantal van 400 studenten. Directeur Dick Harms: “Onze studenten leren hier van de grond af aan om prototypes, unieke modellen van instrumenten, te ontwerpen, bouwen en testen.” De opleiding omvat klassieke technieken als glasblazen, boren, draaien, frezen en slijpen, maar ook laserlassen, 3D-printen en vonkverspanen (figuurzagen met elektrodes tot op de duizendste millimeter nauwkeurig). Student Erik: “Op deze school leer je het verbindende element te zijn tussen de techniek en de wetenschap.”

De Koning bezocht alle disciplines en keek de kunst af bij de studenten. Hij startte in de glasblazerij waar hij zelf aan de slag mocht. Onder het toeziend oog van docent glastechniek Frans Folst moest de Koning één bol blazen in een verhitte buis. Het werden er zelfs twee.

© ANP, foto: Bas Czerwinski

6 december

Scouts op het paleis

Als beschermvrouwe van Scouting Nederland bezoekt Hare Majesteit Koningin Máxima met enige regelmaat initiatieven en projecten van scoutingverenigingen in het land. Op 6 december draaide zij de rollen om: 25 scouts van diverse scoutingverenigingen waren te gast op Paleis Noordeinde om te vertellen over hun activiteiten. Onder hen de tienjarige Matteo uit Amsterdam Zuidoost, die lid is van Scoutinggroep Majoor Bosshardt. “Ik kan niet bedenken wat het leukste is van mijn Scoutinggroep, er zijn zoveel leuke dingen. Het allerleukste is toch wel als we samenwerken om bijvoorbeeld iets te bouwen.”

Ook een aantal vrijwilligers en bestuurders van Scouting Nederland was uitgenodigd om met de Koningin te praten over hun ervaringen. Vier jonge vrijwilligers vertelden Koningin Máxima wat hen drijft om zich wekelijks weer volledig in te zetten. Scouting Nederland werkt samen met andere organisaties om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken en met elkaar in contact te brengen.
Een van die organisaties is het Leger des Heils. Een andere samenwerkingspartner is de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. De Koningin werd onder andere bijgepraat over een initiatief waarbij scouts met en zonder beperking de kans krijgen elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen actief te zijn.

Scouting Nederland heeft in totaal meer dan 100.000 jeugdleden.

© ANP, foto: Bart Maat

8 december

Verhalen vol leven

Op 8 december kreeg de Britse schrijfster A.S. Byatt de Erasmusprijs uitgereikt door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Zij kreeg de prijs voor haar bijdrage aan het genre ‘Life Writing’, dat biografieën, autobiografieën en historische romans omvat. Dame Antonia Susan Byatt (1936) brak in 1990 internationaal door met haar roman Obsessie, over twee jonge wetenschappers die in de ban raken van een Victoriaans liefdespaar.

De jury roemde A.S. Byatt als een geboren verhalenverteller met een grote verbeeldingskracht die zich laat inspireren door verhaalstof uit heel Europa. Haar oeuvre wordt bevolkt door kunstenaars en wetenschappers, maar ook door figuren uit sprookjes en mythen. In haar dankwoord ging Byatt in op de wortels van haar schrijverschap. “Bij het schrijven schakel ik tussen de verbeelde wereld – nieuwsgierigheid, geuren en geluiden, ruimte – en de vorm van de woorden. Als kind las ik, net als veel andere Britse kinderen van mijn generatie, Beatrix Potter, nadat haar verhalen me eerst waren voorgelezen. Verhalen vol leven – de eend die een plekje zoekt om haar eieren te leggen, de das die snurkt en doet alsof hij slaapt, het hondje dat onbedoeld een muizenvleespastei eet. Ik was kind in de oorlog, in een wereld van gevaar en dood, maar Potters verhalen onthulden wreedheid en angst in de context van een verhaal.”

De Koning is Regent van de Stichting Praemium Erasmianum, die jaarlijks de Erasmusprijs toekent.

© Stichting Praemium Erasmianum

14 december

Waar zouden we zijn zonder leraren?

Ruim 180.000 juffen, meesters en leraren telt ons land. Samen verzorgen zij het onderwijs aan bijna 2,5 miljoen kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Ze hebben een uitdagende baan. Niet alleen brengen zij kinderen kennis bij, ook wordt van hen verwacht mee te helpen bij het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen, van obesitas tot radicalisering. Een op de vijf docenten heeft door de werkdruk wel eens te maken met burn-outklachten.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ging op 14 december naar het VeenLanden College in Mijdrecht om met beginnende en ervaren leraren te praten over hun werk, over hun gedrevenheid, maar ook over de problemen waar zij tegenaan lopen. Hij sprak ook met studenten die voor het beroep leraar hebben gekozen over hun stage-ervaringen en met zij-instromers over het behalen van bevoegdheden.

Het VeenLanden College maakt veel werk van opleiding, begeleiding en coaching van zowel nieuwe leerkrachten als docenten met een lange staat van dienst. In de regio werkt de school nauw samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs en met lerarenopleidingen.

© ANP, foto: Remko de Waal

15 december

'Samenleving kan niet bloeien zonder kunst'

Met de jaarlijkse Prins Claus Prijzen eert het Prins Claus Fonds kunstenaars, denkers en organisaties die met hun werk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van hun land. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn reikte op 15 december de prijzen uit aan zes laureaten. De Grote Prins Claus Prijs ging naar de Thaise filmmaker Apichatpong Weerasethakul. Met zijn poëtische, droomachtige werk geldt hij als een van de toonaangevende filmmakers in Azië. In een omgeving waarin de vrijheid van kunstenaars niet onbeperkt is, weet hij steeds weer de grenzen op te zoeken en nieuwe manieren te vinden om zijn visie op samenleving en politiek te geven. De hoofdlaureaat zelf verwoordde het als volgt: “Kunst stelt vragen. Kunst is een beweging van dromen en intellect. Een samenleving kan niet bloeien zonder de ontwikkeling van de kunst. Ik geloof dat creativiteit een van onze aangeboren eigenschappen is. We hoeven niets te doen dan haar te laten stromen!”

Tot de andere laureaten behoorden Kamal Mouzawak, een kok die in Beiroet mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengt door hen samen te laten koken en eten, en Vo Trong Nghia, een Vietnamese architect die groene oases introduceert in de betonwoestenij van Ho Chi Minhstad.

Prins Constantijn is erevoorzitter van het Prins Claus Fonds. Hunne Majesteiten Koning Willem- Alexander en Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix, Prinses Laurentien. en Prinses Mabel woonden de uitreiking bij.

© ANP, foto: Lex van Lieshout

15 december

Nederlanderschap vereist inzet

In 2005 besloot de ministerraad tot de invoering van Naturalisatiedag. De bedoeling is dat gemeenten op Naturalisatiedag tijdens een feestelijke ceremonie het naturalisatiebesluit overhandigen aan nieuwe burgers, als bekroning van hun integratieproces. Tot dan toe werd het naturalisatiebesluit per post toegestuurd, wat weinig wederzijdse betrokkenheid uitdrukt.

Zesenveertig inwoners van Den Haag afkomstig uit zevenentwintig verschillende landen legden op 15 december tijdens de tiende landelijke Naturalisatiedag hun Verklaring van Verbondenheid af. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander woonde de ceremonie in de Nieuwe Kerk bij, net als zijn moeder tien jaar eerder.

De naturalisatieceremonie is een feestelijk gebeuren met een serieuze kern. Beklemtoond wordt dat naturalisatie niet vrijblijvend is en dat bij het Nederlanderschap rechten en plichten horen.
Nederlanderschap vereist inzet, aldus burgemeester Jozias van Aartsen en wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale Zaken). De wethouder verwoordde het als volgt: “Trek U niet terug in de moskee, de tempel of achter een Bollywood-schotelantenne. We moeten hand-in-hand optrekken om te bouwen aan dit land.”

© ANP, foto: Lex van Lieshout

16 december

Vanuit de klas naar Carré

Meer dan anderhalf miljoen mensen van alle leeftijden keken op 16 december naar de uitzending van het Kerst Muziekgala, waarin kinderen op het grote podium van Theater Carré mochten optreden voor Hare Majesteit Koningin Máxima. De optredende schoolklassen werden in de loop van het jaar geselecteerd in het Zapp-programma de BZT Muziek Show. Dit programma, gepresenteerd door Jetske van den Elsen en Pepijn Gunneweg, zet zich samen met Koningin Máxima en een groot aantal ambassadeurs in heel Nederland in voor méér muziek in de klas. Dat is hard nodig: de aandacht voor muziekonderwijs is de afgelopen tientallen jaren sterk afgenomen. Ten onrechte, want samen muziek maken is leuk en leert je spelenderwijs luisteren, samenwerken en je talenten ontdekken.

Een van de talenten die het grote podium van Carré beklom, was trompettist Duco Akkerman (15) uit Boekelo. “Ik krijg op school extra muzieklessen en een uur per week ensemble. Ik speel ook in een orkest en soms word ik voor concertjes gevraagd. Samen met Chef’Special heb ik op Pinkpop gespeeld. Dat ga ik nooit meer vergeten!” 

Sinds de start van de campagne voor Méér Muziek in de Klas, begin 2016, is al veel bereikt: een zesde van alle basisscholen is muziekonderwijs een steviger plek gaan geven in het lesprogramma. Doel is om uiteindelijk alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen muziekonderwijs te bieden.

© ANP, foto: Jeroen Jumelet

25 december

Zonder U, zonder jou, gaat het niet

Anderhalf miljoen kijkers en luisteraars volgden op 25 december 13.00 uur de vierde Kersttoespraak van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Hij zei in 2016 met zijn toespraak te hebben geworsteld.

“Tegenstellingen in de wereld lijken groter te worden. En dat heeft zijn weerslag op ons leven hier. Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek vaak onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven. (...)

In deze onzekere tijd, zijn angst en woede begrijpelijke emoties. Maar boosheid kan geen eindstation zijn. De vrede waarnaar we zo verlangen, komt niet dichterbij als mensen afhaken en zich ingraven. Vrede begint met het beschermen van wat we delen en het aanwenden van alle positieve krachten. Zonder U, zonder jou, gaat het niet. Met Kerstmis worden we aangespoord niet op te geven. Elkaar niet op te geven. Ieder mens telt. Het licht van Kerstmis schijnt voor ons allemaal, en maakt ons opnieuw voor elkaar zichtbaar.”

© RVD, fotograaf: Frank van Beek